Copyright & Nota prawna

Wszelkie prawa zastrzeżone

§1. Autorem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.AbstractLife.pl/ i publikowanej na niej treści jest Marcin Wagner.

§2. Prawa autorskie do strony, opisów, zdjęć - zastrzeżone! Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie strony, w całości lub części, bez wskazania autora i źróda stanowi naruszenie praw autorskich i jest - ZABRONIONE!

§3. Autor strony wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie grafik ze strony pod poniższymi warunkami:
~ grafiki nie zostaną w jakikolwiek sposób zmienione,
~ podania autorstwa i odsyłacza do strony www.AbstractLife.pl,
~ poinformowania autora o tym fakcie a następnie uzyskanie zgody.

§4. Wszelkie przypadki bezprawnego wykorzystywania materiałów pochodzących ze strony www.AbstractLife.pl będą ścigane na drodze prawnej.

Informacje prawne serwisu www.AbstractLife.pl

§5. Wszystkie prezentowane produkty serwisu AbstractLife.pl są tylko przedstawieniem możliwości prac, jakie można zamówić poprzez serwis od Marcina Wagnera.

§6. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

§7. Marcin Wagner jest osobą prywatną. Wszystkie przedmioty są sprzedawane w oparciu o "umowę o dzieło", gdzie zlecającym jest klient, a zleceniobiorcą jest Marcin Wagner, który przejmuje na swoją osobę obowiązek opłacenia podatku z tejże umowy. W związku z tym - nie wystawia faktur VAT.

§8. Klient otrzymuje gotowy dokument "Umowy o dzieło" wraz z zaadresowaną kopertą i naklejonym znaczkiem pocztowym. Wystarczy podpisać i wrzucić do najbliższej skrzynki pocztowej.

§9. Zgodnie z przepisami prawnymi Unii Europejskiej (01.08.2003r.) o zakupie towaru od osób prywatnych informujemy, że przedmioty wystawione w ofercie na tej stronie nie podlegają gwarancji, rękojmi ani zwrotowi po dokonaniu transakcji.

§10. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie związane z tą stroną, napisz na adres: marcin@abstractlife.pl

 
 
 
 
www.AbstractLife.pl
Abstrakcyjne Dekoracje w Twoim domu!

Copyrights © 2009-2012 by Marcin Wagner.   |   Projekt i realizacja strony by WAGNERA products